امام محمد باقر علیه السلام: هرچیز بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.
حدیث
تصاویر نمايشگاه ها
برنامه پاييزنگار خانه هدي

1- نمایشگاه معرق و مشبک آیات قرآن کریم -آقایان حسن خزاعی و رامین عباس نژاد - مهر و آبان ماه 94

2- نمایشگاه خوشنویسی و کتابت سی جزء قرآن کریم - خانم آقامیرزاده- آذرماه 94

نگارخانه هدی